Form

แบบฟอร์มการแก้ไขบัตรประชาชน

ทำแบบฟอร์มให้ตรง บัตรประชาชนทำเป็นชนิดข้อความ เลข 0 ที่นำหน้าเด็กบางคนจะไม่กลายไปเป็น 1.10E+16 ให้สับสน

ถ้าบัตรสลับกันควร comment ด้านหลังว่าเด็กสองคนนั้นกรอกบัตรสลับกันให้ระวังไว้

ทำเสร็จแล้วส่งเมลมาที่ bopp.dmc@gmail.com แจ้งว่าขอแก้หมายเลขบัตรประชาชน
แบบฟอร์มการแก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน

ทำแบบฟอร์มให้ตรง บัตรประชาชนทำเป็นชนิดข้อความ เลข 0 ที่นำหน้าเด็กบางคนจะไม่กลายไปเป็น 1.10E+16 ให้สับสน

ถ้าบัตรสลับกันควร comment ด้านหลังว่าเด็กสองคนนั้นกรอกบัตรสลับกันให้ระวังไว้

เลขประจำตัวนักเรียนควรตรวจสอบให้ละเอียดเพราะเลขที่เปลี่ยนอาจจะกระทบต่อเนื่องเป็นทอดๆส่งผลไปชนกับนักเรียนคนอื่นด้วย ต้องแก้ให้ครบทุกคน

ทำเสร็จแล้วส่งเมลมาที่ bopp.dmc@gmail.com แจ้งว่าขอแก้รหัสนักเรียน

Read More

มีอะไรใหม่ใน Data Management Center 58-1

จุดที่เพิ่ม

  1. เมนู รร. ย้ายออกปีเก่า , เลื่อน ซ้ำ จบออก สำหรับโรงเรียนที่ทำรอดำเนินการไว้ตอนสิ้นปี
  2. หน้าทะเบียนแยกชั้นเพศ ตรวจห้องที่ใส่เลขไว้แต่ไม่มี นร จะขึ้นตัวแดงขนาดใหญ่กว่าเลขห้องปกตินิดนึง
  3. หน้าทะเบียนแยกชั้นเพศ ตรวจชื่อภาษาอังกฤษละเอียดขึ้น ใครใส่ตัวอักษรที่ไม่ใช่ a-z A-Z – หรือเคาะช่องหว่างระหว่างอักษร โดนจับเป็นตัวแดงหมด

ชื่ออังกฤษที่ตรวจพบว่าข้อมูลแปลกๆคือ

3.1. ใส่ภาษาไทยมาเลย

3.2. ติดสระเวลาเปลี่ยนภาษาด้านหน้านิดนึงเลยไม่ผ่าน ใน browser และมองเห็นยากด้วยถ้าไม่พิมพ์ใหม่

3.3. ก้อบมาจาก excel ติด space ติดอักษรภาษาไทยเหมือนข้อ 2 เช่นกัน

4. จำกัดความยาวข้อมูลของนักเรียนที่จะกรอกในแต่ละช่อง ( maxlength ของ textbox) เพราะที่ผ่านมามีการกรอกข้อมูลซึ่งใช้การก้อบมาจาก excel มีความยาวมหาศาล ทำให้ข้อมูลไม่สามารถทำ index ได้เลย

 

 

Read More

ทำไมจำนวนนักเรียนต้นปีไม่ตรงกับข้อมูล 10 มิย ที่ตารางตรวจพินิจสิ้นปี ?

1. เพราะต้นปีมีการแก้ไขบัตรประชาชนกันเอง เด็กคนเดียวกันย้ายออก แล้วเพิ่มใหม่
ทำให้ระบบทำให้กลายเป็นมี record เพิ่ม 1 , ย้ายออก 1 เบิ้ลเป็น 2 คน
2. บัตรซ้ำในโรงเรียนค้างอยู่ในเทอมแรกอยู่ เทอมสองพึ่งมาแก้
3. วิธีการอื่นๆซึ่ง admin ไม่อาจคาดเดาได้

ทางแก้ไข
– แก้ของเดิมไม่ได้แล้ว รายงานตรวจพินิจจะออกมาเช่นนั้นแสดงว่าโรงเรียนมีการทำข้อมูลแก้บัตรเองสับไปสับมา
– ห้ามกรอกบัตรประชาชนผิดเด็ดขาดในการทำข้อมูลรอบต่อๆไป
– ถ้าต้องการแก้ไขบัตรประชาชนห้ามให้ รร. ย้ายออกจากระบบแล้วเพิ่มเองเด็ดขาด แจ้งแก้ทาง email bopp.dmc@gmail.com เท่านั้น

Read More

obec.logo

สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีภาพป้ายโรงเรียน และต้องหาภาพมาอัพโหลดเพื่อใช้ยืนยันข้อมูล dmc ชั่วคราว

logo_obec_color logo-obec-bl

Read More